20:49

Yo-kai Watch S01E01

19:47

Yo-kai Watch S01E02

20:48

Yo-kai Watch S01E03

21:03

Yo-kai Watch S01E04

20:26

Yo-kai Watch S01E05

18:11

Yo-kai Watch S01E06

20:42

Yo-kai Watch S01E07

20:12

Yo-kai Watch S01E08

21:05

Yo-kai Watch S01E09

20:50

Yo-kai Watch S01E10

20:41

Yo-kai Watch S01E11

Yo-kai Watch S01E12

20:56

Yo-kai Watch S01E13

21:06

Yo-kai Watch S01E14

21:05

Yo-kai Watch S01E15

20:46

Yo-kai Watch S01E16

21:00

Yo-kai Watch S01E17

21:03

Yo-kai Watch S01E18

21:06

Yo-kai Watch S01E19

21:01

Yo-kai Watch S01E20

21:04

Yo-kai Watch S01E21

19:26

Yo-kai Watch S01E22

19:22

Yo-kai Watch S01E23

21:05

Yo-kai Watch S01E24

18:29

Yo-kai Watch S01E25

21:02

Yo-kai Watch S01E26

Yo-kai Watch S01E27

19:30

Yo-kai Watch S01E28

19:58

Yo-kai Watch S01E29

21:12

Yo-kai Watch S01E30

20:10

Yo-kai Watch S01E31

18:15

Yo-kai Watch S01E32