Shimmer i Shine – Mroźna zabawa

Shimmer i Shine – Druga szansa Zety

Shimmer i Shine – Darpuchy

Shimmer i Shine – Smocze opowieści

Shimmer i Shine – Życzeniodziny

Shimmer i Shine – Tęczowe Zahara

Shimmer i Shine – Graj dalej

Shimmer i Shine – Witamy w Zahara

Shimmer i Shine – Na kręglach

Shimmer i Shine – Dżino-piratki

Shimmer i Shine – Deskowa pomyłka

Shimmer i Shine – Pogoń za dywanem

Shimmer i Shine – Przygoda w lesie

Shimmer i Shine – Podwójny kłopot

Shimmer i Shine – Ptasia mama

Shimmer i Shine – Smocza ospa