VIDEO COMMING SOON - znaczy, że link zostanie poprawiony wkrótce.
LINK ZOSTAŁ USUNIĘTY - znaczy, że link został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich.
20:39

Jessie S01E03 Used Karma

21:37

Jessie S01E09 Star Wars

21:50

Jessie S01E17 Badfellas

22:05

Jessie S01E25 Gotcha Day