Zgłoszenie naruszenia praw autorskich

Jeśli uważasz, że udostępnione materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzech Właściciel Serwisu niezwłocznie zablokuje te materiały i uniemożliwi ich dalsze wykorzystanie.
Wszelkie wiadomości związane z ewentualnym naruszeniem praw osób trzecich należy kierować w formularzu poniżej.
Usunięcie jest możliwe po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia od pełnomocników ds. naruszeń.

Po pozytywnym rozpatrzeniu Serwis ma 72h na usunięcie zgłoszonych materiałów.